Grasvarkens

Laatst hebben we een mogelijke ‘oplossing’ bezocht om de veehouderij diervriendelijker, maar ook mensvriendelijker te maken.

Bouwsels van stro en zijldoek vormen semipermanente bouwsels in het landschap.  Deze makkelijk op en af te bouwen, en recyclebare  stallen kunnen middenin het landschap staan. Dieren leven er in kleinere groepen en hebben voldoende mogelijkheid en ruimte om buiten te leven.

Stichting Graskeurmerk werkt al jaren aan het perfectioneren van de Landschapsstallen.

Om te bewijzen dat hun methode van vee houden werkt, houden ze vee dat in de gangbare veeteelt ook wordt gehouden.

Het blad Boerderij heeft in 2009 ook aandacht aan Wim Brinkman met zijn Grasdieren gegeven: http://www.boerderij.nl/1085705/Varkenshouderij/foto-en-video-varkenshouderij/Grasdierlandbouw-de-toekomst2.htm

Share