Groeneveld Forum 2010

Wroeten in de relatie tussen mens en dier.

Het Groeneveld Forum 2010

Op maandag 29 en dinsdag 30 november 2010 vindt het tweede Groeneveld forum plaats op Kasteel Groeneveld.

Het tweede Groeneveld Forum is een opmaat voor het thema van 2011: Dier en Mens. De opzet van het programma rond Dier en Mens is de verbinding tussen, of het gebrek daaraan, cultuur en agri-cultuur te weerspiegelen.

Film- en theatermakers, veehouders, designers, culinair specialisten, beleidsmakers, wetenschappers en kunstenaars die zich manifesteren op het thema dier en mens, zijn doelgroep.

Op het forum komen verschillende visies aan de orde over de mogelijke en/of gewenste ontwikkeling in de relatie tussen dier en mens: het gedomesticeerde dier en het wilde dier, dan wel de zin en onzin van zo’n onderscheid. Het moet zicht bieden op wat relevant is voor het beleid en het politieke debat en voorstellen opleveren van onderwerpen die we ons themajaar aan de orde zouden moeten stellen.

Wroeten in de relatie tussen dier en mens

Het Forum heeft de volgende onderdelen:

Eerste dag:  Rechtszaak naar Amerikaans model
In de middag van 29 november wordt een rechtszaak naar Amerikaans model in scene gezet over wat te doen met de varkens waarmee gewandeld is.
Aansluitend wordt in het kasteel een feestelijke maaltijd opgediend die is vormgegeven door Elles Kiers enSjef Meyman vormgegeven waarin het varken een daalderse plek heeft.
Tweede dag: twee sprekers uit het vak
1. Weg van Vlees door Paul Schnabel
2. Hoe is het om een vleermuis te zijn door Wiel Kusters

Daarna een aantal workshops:
1. Technologie en ethiek in de omgang met dieren:waar gaat het heen? (door Jan Staman en Marjan Slob).
2. Het dier in de beeldende kunst (door Pauline Terreehorst)
3. De menselijke maat in de dierhouderij (door Birgit Boogaard).

Afsluitend: Het Forum spreekt (zich uit).

Deelname is kosteloos. U kunt zich telefonisch aanmelden: 035-5420446 of via email: groeneveld@minlnv.nl. Klik hier voor meer informatie over het forum.

Share