Hulpboer Boerbos

In de periode met de varkens in de P.A.I.R. worden wij geholpen door 12 verschillende hulpboeren. De hulpboeren hebben wij gevraagd 24 uur te helpen op de boerderij.

De hulpboeren hebben allemaal vanuit hun achtergrond een relatie met en een visie op veeteelt, voedsel en dieren. Naast het voeren, wandelen en wat al niet meer, zullen de hulpboeren vooral ook gevraagd worden iets achter te laten, in beeld, tekst of wat ze het meest passend vinden.

Samen met de hulpboeren, bezoekers en ons eigen onderzoek willen we een brede visie vormen over voedselproductie.

De eerste hulpboer was Paul Bos. Een schapenboer, maar bovenal verhalen verteller. Met een interessante visie over het houden van dieren en de omgang tussen mens en dier. Zie ook www.boerbos.nl

Eerste observaties van Paul Bos:
Na 24 uur grensverleggend samenleven met de varkens:

wroeten in de relatie van dieren en mens

in de overgang van de jagende/rondtrekkende mens naar de zich nederzettende mens (de 1e boeren), zijn wij wellicht het dier als wezen kwijtgeraakt.

toen waren wij varkenshoeders, nu zijn wij varkenshouders…
toen moesten wij de dieren volgen, nu moeten de dieren ons volgen…
toen waren wij afhankelijk van de dieren, nu zijn de dieren afhankelijk van ons…
toen gingen de dieren naar het eten toe, nu komt het eten naar de dieren toe
toen lagen zij dicht op elkaar en renden door het veld, nu liggen zij alleen dicht op elkaar
toen konden zij wroeten in de grond, nu eten zij uit betonnen bakken
… en wroeten wij ons suf over de relatie die wij nog met ons voedsel hebben

Share