20 juni

Schwein gehabt!

Euregio 20 juni 2010

De discussie over voedsel, voedselkwaliteit, duurzaamheid, diervriendelijkheid en dier- en volksgezondheid neemt de laatste jaren toe. De afstand tussen de mens en de oorsprong van haar voedsel is erg groot geworden.

Wat is ons voedsel eigenlijk, hoe wordt het gemaakt, waar komt het vandaan?

Het Varkensjaar is een project waarin beeldende – en culinaire kunst samen wordt gebracht met landbouw en veeteelt. Het samenleven met de varkens in al haar facetten wordt onderzocht en met teksten, beelden en gerechten vertaald naar het publiek. Om deze discussie goed te voeren willen Elles Kiers en Sjef Meijman bij het begin beginnen. Een jaar lang gaan zij vier Bunte Bentheimer Landvarkens, een ras dat genetisch het dichtste bij het inmiddels uitgestorven Nederlandse Landvarken staat, grootbrengen, verzorgen, en uiteindelijk slachten en bereiden.

Het Varkensjaar zal bestaan uit een beeldend onderzoek naar de verhouding mens/varken. Regelmatig worden er presentaties gegeven, waarbij het publiek direct betrokken wordt bij een jaar samenleven met varkens. Een belangrijk onderdeel hiervan zal het verblijf in de P.A.I.R. (Portable Artist In Residence) zijn. De maand september wonen Kiers en Meijman met de vier varkens in een mobiele boerderij op het industriegebied Europark in Coevorden, op de grens van Nederland en Duitsland. Vanuit hier wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het ras, naar de manier waarop varkens worden en werden gehouden in de streek Drenthe/ Bentheim.

Euregio

De historie van dit varkensras ligt zowel in Duitsland als in Nederland. Het Schengen akkoord bestond toen nog niet, maar daar dat heeft het opbloeien van dit ras destijds niet in de weg gestaan. De mogelijkheden, maar ook de problemen en knelpunten, die grensoverschrijdende activiteiten met zich meebrengen, zullen de kunstenaars met de varkens in kaart brengen en zichtbaar maken. Brusselse regelgeving voor varkens wordt in Duitsland anders vertaald dan in Nederland.

Op de 20 juni 2010 gaan de kunstenaars samen met het publiek en de Bunte Bentheimer varkens wandelen door de Euregio op het Europark. Vanaf het oude grenskantoor Bentheim in. Vanuit het varken gezien bestaan er geen landsgrenzen. Zij eten en wroeten overal gelijk. Vanuit de mens gezien, loopt er wel degelijk een grens. Op 20 juni zal blijken in hoeverre deze grens nog bestaat.

20 juni Varkensbar in Coevorden
Tijd: 14 – 17 uur

Locatie: op het terrein Europark aan de doorgaande weg naar Emlichheim

Programma 20 juni

14.00 uur – 17.00 uur – staat op het terrein Europark aan de doorgaande weg naar Emlichheim De Varkensbar. De kunstenaars Elles Kiers en Sjef Meijman zijn daar met vier Bunte Bentheimers.

14.30 uur – gaan de kunstenaars met de varkens een wandeling maken in Duitsland, ze steken de doorgaande weg over en nemen daar een landbouwweggetje.

15.00 uur – einde wandeling.

15.30 uur Рgaan de burgemeesters Daniela Kosters van Emlichheim en Bert Bouwmeester van Coevorden de grens letterlijk markeren d.m.v. het aanplanten van  aardperen (de lievelingsgroenten van varkens).

Hierna is er gelegenheid voor de varkens en het publiek om onder het genot van een hapje en drankje, aan elkaar te kunnen snuffelen. De hapjes voor het publiek zijn ook de hapjes voor de varkens.

Share